ETF jest częścią eurovii, która z kolei jest spółką grupy vinci odpowiedzialną za infrastrukturę transportową.

Eurovia jest partnerem samorządów lokalnych i dostawcą rozwiązań na rzecz mobilności we Francji
i poza jej granicami, który projektuje, buduje i utrzymuje infrastrukturę transportową i urbanistyczną.

ETF rozpoczyna realizację swojego projektu strategicznego UNIVERS 2022.Projekt ten został opracowany wespół z wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa, w szczególności z 90 menadżerami, którzy przeprowadzili wizję lokalną i kompleksową analizę ETF-u w celu wypracowania wspólnej wizji. Na jej podstawie wyznaczono wspólny cel, którym jest zdobycie pozycji zaufanego partnera działającego na rzecz mobilności, którą umożliwia kolej.Pracownicy ETF wcielają w życie 6 wartości przyjętych przez wszystkie podmioty Eurovii.

satisfaction clientZADOWOLENIE KLIENTA

Zapewnienie satysfakcji naszych klientów i użytkowników naszych obiektów

Zadowolenie naszych klientów jest wyznacznikiem naszych sukcesów i określa kierunki naszych działań.

Mierząc to zadowolenie, bierzemy pod uwagę nie tylko naszych zleceniodawców, lecz również ich klientów, mieszkańców i wszystkich interesariuszy związanych z powierzoną nam infrastrukturą transportową.


esprit d'équipe Eurovia ETFZESPOŁOWOŚĆ

Pracujemy wspólnie, by poprawiać naszą wydajność.

Wszystkie nasze budowy i osiągnięcia są naszymi wspólnymi sukcesami.

W naszej branży nie można pracować w pojedynkę:budowę realizuje zespół robót torowych korzystający ze wsparcia zespołu BHP, zespołu zajmującego się siecią trakcyjną itd.Bez pracy zespołowej nic się nie uda.


prevention ETFPROFILAKTYKA

Codzienne zaangażowanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników

ETF stosuje odpowiedzialne podejście w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom zdrowia
i bezpieczeństwa nie tylko swoich pracowników, lecz również ludności znajdującej się w pobliżu jego obiektów. Całkowicie udaną budową jest budowa bez wypadków.Chcemy być w tym zakresie wzorcowi.

Dlatego kultura profilaktyki, praca zespołowa i rygorystyczne metody pracy obowiązują wszystkich.

Jest to stały wysiłek umożliwiający ciągły postęp.


innovation eurovia ETFINNOWACYJNOŚĆ

Wyjście poza udeptane ścieżki, wypracowanie rozwiązania na miarę dla każdego projektu

Dzięki wspólnym z Eurovią i VINCI ośrodkom badawczym może oferować najlepsze rozwiązaniaKażdego roku składamy wnioski o przyznanie patentu.Pracujemy nad infrastrukturą i narzędziami przyszłości.
Eurovia jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw przeprowadziła cyfryzację swoich metod pracy. Wdrażając w roku 2003 na całym świecie pracę z tabletem, zaproponowała koncepcję budowy podłączonej do sieci. Oczywiście poszliśmy w ślady Eurovii i w 2009 roku, przy okazji integracji z grupą, podłączyliśmy także nasze budowy. Innowacyjność powinna być wszechobecna, a my chcemy być najbardziej innowacyjnym graczem naszej branży.


performance responsableODPOWIEDZIALNA EFEKTYWNOŚĆ

Sukces z poszanowaniem równowagi społecznej i środowiskowej

Odpowiedzialność ETF wobec społeczeństwa wzrasta z każdym dniem.

Jest to odpowiedzialność:

– Za gospodarkę: wpływ naszej działalności na lokalną tkankę gospodarczą, w szczególności
w krajach, gdzie nasza działalność opiera się na gęstej strukturze. Nasze budowy dają zatrudnienie oraz możliwość integracji i podnoszenia kwalifikacji.

– Za środowisko : wpływ naszego zużycia energii i wykorzystania zasobów naturalnych.

– Etyczna: nasza bliska współpraca z samorządami lokalnymi wiąże się w istotnymi wymogami etycznymi (przestrzeganie zasad konkurencji, zapobieganie korupcji)


esprit d'entrepreneurPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pokonywanie własnych ograniczeń w celu zdobycia nowych rynków

Przykładem przedsiębiorczości ETF są działania w zakresie budowy i wieloletniego utrzymania sieci transportu miejskiego (metro i tramwaje) oraz prac kolejowych na krajowej sieci kolejowej (wymiana i podwajanie torów, elektryfikacja linii, szlifowanie szyn itp.).

Przedsiębiorczość dla ETF to również wsłuchiwanie się w potrzeby i problemy klientów, tak aby oferować im również usługi naszych partnerów i dostarczać bodźce do rozwoju.

Okazując szacunek swoim partnerom, podobnie jak pracownikom, którzy stanowią
o jego sile, ETF całkowicie popiera zobowiązania zawarte w Manifeście VINCI.