Nasze komplementarne kompetencje gwarantują trwałość systemów transportowych naszych klientów.

Oprócz naszych środków i doświadczeń oferujemy naszym klientom uporządkowaną organizację, innowacyjne metody pracy, silną obecność w terenie oraz, rzecz jasna, pracowników, którzy chcą być częścią przedsiębiorstwa należącego do głównych graczy sektora kolejowego.

Całość prac realizowanych na liniach kolejowych zapewnia trwałość systemów transportowych
i gwarantuje naszym klientom optymalny poziom obsługi użytkowników.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje utrzymanie i rewitalizację sieci komunikacji miejskiej (metro
i tramwaje). Pierwsze duże projekty w tym zakresie zostały już rozpoczęte we Francji.

ETF zapewnia całość procesów gwarantujących wysoką jakość linii kolejowych i, w konsekwencji, sprawność całej sieci (analiza umiejscowienia, układanie nawierzchni na podbudowie tłuczniowej lub betonowej, zastosowanie torów jezdnych, układanie lub wymiana rozjazdów, wymiana torów, podkładów i podsypki).

Krajowa sieć kolejowa

ETF prowadzi prace budowalne i remontowe zarówno na liniach krajowych jak i liniach dużej prędkości.

Cieszące się uznaniem i bazujące na innowacyjnych technologiach kompetencje eksperckie ETF znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach: potokowa wymiana nawierzchni kolejowej, utrzymanie linii krajowych, układanie i rewitalizacja linii dużej prędkości, naprawa podtorza, czyszczenie podsypki, budownictwo, sygnalizacja kolejowa, napawanie torów oraz spawanie aluminotermiczne
i elektryczne.

Transport miejski

Od 1898 roku ETF uczestniczy w rozwoju transportu miejskiego we Francji i za granicą. Dzięki licznym referencjom w zakresie kolei na kołach tradycyjnych i ogumionych ETF postrzegany jest jako lider swojej branży.

Jako budowniczy pierwszej linii metra paryskiego ETF wpisuje się w rozwój metra na całym świecie. Przedsiębiorstwo uczestniczy również w przywracaniu i rozbudowie linii tramwajowych od lat 80-tych ubiegłego wieku i realizuje na dzień dzisiejszy 550 km linii we Francji metropolitalnej.

ETF zapewnia zapobiegawcze i naprawcze utrzymanie linii miejskich, przedłużając żywotność instalacji.

transport urbain

Bocznice kolejowe

ETF układa i utrzymuje sieci przemysłowe i prywatne oraz buduje dworce multimodalne.

ETF obsługuje bocznice kolejowe poprzez swoje struktury regionalne zapewniające obecność silną obecność przedsiębiorstwa w terenie. Zespoły mogą bardzo szybko podjąć działania w zakresie analizy umiejscowienia, tworzenia wiązki, modyfikacji sieci, układania i utrzymania nawierzchni
na podbudowie tłuczniowej i betonowej, układania i konserwacji torów jezdnych na podłożu
i na wysokości, układania i konserwacji linii funikularu.

W ten sposób zespoły zajmujące się bocznicami kolejowymi wykorzystują swoje kompetencje w wielu sektorach przemysłowych dla klienteli obejmującej również samorządy lokalne.

Oddział dysponuje biurem projektowym przygotowującym, analizującym i realizującym plany na potrzeby zespołów wykonujących prace w zakresie budowy i remontów linii trakcji elektrycznej.

ETF Caténaires et Énergie (Sieci trakcyjne i Energetyka) jest również obecny w transporcie miejskim, realizując zamówienia w dziedzinie napowietrznych sieci jezdnych oraz energetyki trakcyjnej
i wysokoprądowej.

Projekty te przedsiębiorstwo realizuje kompleksowo, zapewniając projektowanie, dostawy, realizację, testy i oddanie do użytku.

Usługi ETF, rozwiązania w zakresie transportu kolejowego.

Przedmiotem działalności ETF jest zabezpieczanie budów, kierowanie czynnościami na liniach wyłączonych z ruchu oraz zapewnienie niezbędnych maszyn remontowych i taboru na liniach kolejowych. ETF realizuje swoje działania związane z zabezpieczaniem placów budowy, zarządzaniem zamkniętymi operacjami oraz transportem sprzętu budowlanego i taboru kolejowego na liniach kolejowych.


Usługi ETF, bezpieczeństwo budowlane

Przygotowanie pociągów towarowych, kontrole techniczne i kontrole bezpieczeństwa pociągów, kierowanie czynnościami eksploatacyjnymi i naziemnymi instalacjami bezpieczeństwa, prowadzenie pociągów, sterowanie autonomicznymi maszynami remontowymi oraz nadzór operacyjny nad pociągami Krajowej Sieci Kolejowej należą do działań gwarantowanych przez ETF Services (ETF Usługi).

Działalność w dziedzinie sygnalizacji obejmuje krajową sieć kolejową, bocznice kolejowe w zakładach przemysłowych i obiekty portowe.

ETF zapewnia montaż i modyfikacje instalacji i obwodów sygnalizacyjnych nastawni, przejazdów, montaż światłowodu, demontaż, ponowny montaż i uruchomienie urządzeń sygnalizacyjnych
w trakcie wymiany nawierzchni oraz weryfikacje techniczne i testy.

Jedną z głównych dziedzin działalności jest utrzymanie bocznic kolejowych w ramach umów wieloletnich.

Działalność przedsiębiorstwa skupia się głównie na dwóch dziedzinach:

  • Prace budowlane na różnego rodzaju sieciach

  • Budowa i remonty peronów

Do tego należy dodać:

  • Tory kolejowe na podkładach betonowych

    (tory na kanałach rewizyjnych, np. na potrzeby warsztatów naprawczo-remontowych)

  • Projekty typu „tancarville”

    (tymczasowe podniesienie naziemnych torów kolejowych na czas prac na obiektach inżynierskich)

ETF świadczy usługi w zakresie betonowania przepustów i rowów, budowy peronów pasażerskich i zastosowania na budowie systemów automatycznej zapowiedzi pociągów poruszających się po sąsiednich torach.