Działalność przedsiębiorstwa skupia się głównie na dwóch dziedzinach:

  • Prace budowlane na różnego rodzaju sieciach

  • Budowa i remonty peronów

Do tego należy dodać:

  • Tory kolejowe na podkładach betonowych

    (tory na kanałach rewizyjnych, np. na potrzeby warsztatów naprawczo-remontowych)

  • Projekty typu „tancarville”

    (tymczasowe podniesienie naziemnych torów kolejowych na czas prac na obiektach inżynierskich)

ETF świadczy usługi w zakresie betonowania przepustów i rowów, budowy peronów pasażerskich i zastosowania na budowie systemów automatycznej zapowiedzi pociągów poruszających się po sąsiednich torach.