Usługi ETF, rozwiązania w zakresie transportu kolejowego.

Przedmiotem działalności ETF jest zabezpieczanie budów, kierowanie czynnościami na liniach wyłączonych z ruchu oraz zapewnienie niezbędnych maszyn remontowych i taboru na liniach kolejowych. ETF realizuje swoje działania związane z zabezpieczaniem placów budowy, zarządzaniem zamkniętymi operacjami oraz transportem sprzętu budowlanego i taboru kolejowego na liniach kolejowych.


Usługi ETF, bezpieczeństwo budowlane

Przygotowanie pociągów towarowych, kontrole techniczne i kontrole bezpieczeństwa pociągów, kierowanie czynnościami eksploatacyjnymi i naziemnymi instalacjami bezpieczeństwa, prowadzenie pociągów, sterowanie autonomicznymi maszynami remontowymi oraz nadzór operacyjny nad pociągami Krajowej Sieci Kolejowej należą do działań gwarantowanych przez ETF Services (ETF Usługi).