Całość prac realizowanych na liniach kolejowych zapewnia trwałość systemów transportowych
i gwarantuje naszym klientom optymalny poziom obsługi użytkowników.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje utrzymanie i rewitalizację sieci komunikacji miejskiej (metro
i tramwaje). Pierwsze duże projekty w tym zakresie zostały już rozpoczęte we Francji.

ETF zapewnia całość procesów gwarantujących wysoką jakość linii kolejowych i, w konsekwencji, sprawność całej sieci (analiza umiejscowienia, układanie nawierzchni na podbudowie tłuczniowej lub betonowej, zastosowanie torów jezdnych, układanie lub wymiana rozjazdów, wymiana torów, podkładów i podsypki).

Krajowa sieć kolejowa

ETF prowadzi prace budowalne i remontowe zarówno na liniach krajowych jak i liniach dużej prędkości.

Cieszące się uznaniem i bazujące na innowacyjnych technologiach kompetencje eksperckie ETF znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach: potokowa wymiana nawierzchni kolejowej, utrzymanie linii krajowych, układanie i rewitalizacja linii dużej prędkości, naprawa podtorza, czyszczenie podsypki, budownictwo, sygnalizacja kolejowa, napawanie torów oraz spawanie aluminotermiczne
i elektryczne.

Transport miejski

Od 1898 roku ETF uczestniczy w rozwoju transportu miejskiego we Francji i za granicą. Dzięki licznym referencjom w zakresie kolei na kołach tradycyjnych i ogumionych ETF postrzegany jest jako lider swojej branży.

Jako budowniczy pierwszej linii metra paryskiego ETF wpisuje się w rozwój metra na całym świecie. Przedsiębiorstwo uczestniczy również w przywracaniu i rozbudowie linii tramwajowych od lat 80-tych ubiegłego wieku i realizuje na dzień dzisiejszy 550 km linii we Francji metropolitalnej.

ETF zapewnia zapobiegawcze i naprawcze utrzymanie linii miejskich, przedłużając żywotność instalacji.

transport urbain

Bocznice kolejowe

ETF układa i utrzymuje sieci przemysłowe i prywatne oraz buduje dworce multimodalne.

ETF obsługuje bocznice kolejowe poprzez swoje struktury regionalne zapewniające obecność silną obecność przedsiębiorstwa w terenie. Zespoły mogą bardzo szybko podjąć działania w zakresie analizy umiejscowienia, tworzenia wiązki, modyfikacji sieci, układania i utrzymania nawierzchni
na podbudowie tłuczniowej i betonowej, układania i konserwacji torów jezdnych na podłożu
i na wysokości, układania i konserwacji linii funikularu.

W ten sposób zespoły zajmujące się bocznicami kolejowymi wykorzystują swoje kompetencje w wielu sektorach przemysłowych dla klienteli obejmującej również samorządy lokalne.