Oddział dysponuje biurem projektowym przygotowującym, analizującym i realizującym plany na potrzeby zespołów wykonujących prace w zakresie budowy i remontów linii trakcji elektrycznej.

ETF Caténaires et Énergie (Sieci trakcyjne i Energetyka) jest również obecny w transporcie miejskim, realizując zamówienia w dziedzinie napowietrznych sieci jezdnych oraz energetyki trakcyjnej
i wysokoprądowej.

Projekty te przedsiębiorstwo realizuje kompleksowo, zapewniając projektowanie, dostawy, realizację, testy i oddanie do użytku.