4. RAZEM NA RZECZ ZIELONEGO ROZWOJU!

VINCI zobowiązało się zmniejszyć swoje emisje gazów cieplarnianych o 30 % do roku 2020. Grupa wspiera swoich klientów w podnoszeniu efektywności energetycznej i nakłania ich do przyjmowania ekologicznie odpowiedzialnych postaw.

ETF dąży do zmniejszenia emisji CO2 m.in. poprzez wykorzystanie dwustrumieniowych pociągów remontowych (transportujących zarówno nowy jak i stary materiał podsypkowy), co oznacza koniec ery pustych pociągów remontowych i poprawę bilansu środowiskowego budowy.

Oprócz tego ETF stawia na ponowne wykorzystanie elementów składowych torów.

5. RAZEM NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO!

VINCI wspiera zaangażowanie obywatelskie swoich pracowników, w szczególności za pośrednictwem swoich fundacji na całym świecie.

Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej są prowadzone przez sieć fundacji Grupy, które łączą wsparcie finansowe i zaangażowanie pracowników w formie tzw. sponsoringu stowarzyszeniowego (sponsorowanie przez pracownika danego przedsięwzięcia organizowanego przez stowarzyszenie).

ETF oddziałuje na wszystkie lokalne rynki pracy, na obszarze których realizuje budowy. Zatrudniając pracowników na podstawie tzw. umowy integracyjnej (contrat d’insertion), umowy na prace budowlane na czas nieokreślony oraz szkoląc ich na miejscu, ETF staje się uczestnikiem rozwoju społecznego.