Jesteśmy przedsiębiorstwem specjalizującym się w budowie
i utrzymaniu infrastruktury kolejowej na potrzeby krajowej sieci kolejowej, sieci komunikacji miejskiej i bocznic kolejowych przy zakładach przemysłowych.

Komplementarność kompetencji eksperckich w połączeniu z wysoką kulturą przedsiębiorczości sprawiają, że ETF jest wybierany jako partner w realizacji projektów wielobranżowych i budów pod klucz.

Dzięki swoim oddziałom, sektorom i pracownikom obecnym na terenie całego kraju ETF jest blisko swoich klientów i wszystkich interesariuszy, aby realizować ich przedsięwzięcia. ETF nie tylko wykonuje prace dla swoich klientów, lecz również nawiązuje z nimi partnerskie relacje w celu sprostania wyzwaniom związanym z mobilnością użytkowników i towarów.

Bezpieczeństwo – indywidualne i zbiorowe poczucie odpowiedzialności stanowi centralny element podejmowanych działań. Wdrożona przez ETF kultura profilaktyki znajduje poparcie wszystkich pracowników.


Każdego dnia wszystkie zespoły ETF pracują wspólnie, w trybie projektowym.

Jednostki zajmujące się torami, sygnalizacją, siecią trakcyjną i energetyczną, budownictwem kolejowym i usługami razem realizują złożone i kompleksowe budowy. Dzięki swoim poszczególnym dziedzinom działalności ETF jest w stanie realizować duże zamówienia, wymagające szerokich kompetencji, takie jak metro w Santiago i Kairze, program remontowy Vigirail, szybkie remonty
z użyciem tzw. „suite rapide” czy też kolej gabońska (Transgabonnais).

Umiejętność pozyskiwania istotnych zamówień, zarówno z technicznego jak i finansowego punktu widzenia, wynika z postawienia na wspólny i wielobranżowy rozwój, wespół ze swym akcjonariuszem (Grupą Vinci) i innymi przedsiębiorstwami z branży kolejowej, dysponującymi kompetencjami uzupełniającymi ofertę ETF.