Od kilku lat wraz z innymi podmiotami ze swego otoczenia vinci wdraża otwarte i oparte na współpracy strategie innowacji w celu unowocześnienia swojej działalności i przyspieszenia w ten sposób swojej transformacji cyfrowej.

 

ETF laureatem nagrdody innowacyjności vinci

KORZYSTANIE Z INTELIGENCJI NASZYCH ZESPOŁÓW

Przyznawana co dwa lata Nagroda Innowacyjności VINCI przyczynia się do rozwoju potencjału twórczego Grupy poprzez docenienie konkretnych inicjatyw jej pracowników z całego świata.
W edycji 2017 mogli wziąć udział również studenci i absolwenci pragnący podzielić się swą wizją miasta przyszłości.

Podobnie jak w latach 2015 i 2013 ETF zdobył nagrodę, tym razem za dwustrumieniowy pociąg remontowy (transportujący zarówno nowy jak i stary materiał podsypkowy).

W maju po raz pierwszy odbędzie się pierwszy międzynarodowy dzień innowacyjności organizowany przez Eurovię. Wszystkie jednostki Eurovii, w tym ETF, spędzą cały dzień na wspólnej refleksji
i dyskusji na temat innowacji.

Rozwój nowych usług dla użytkowników infrastruktury

Ośrodek badawczy Eurovii w Mérignac (CRM) zajmuje powierzchnię 4000 m2, z czego 1900 m2 stanowią laboratoria. CRM pracuje wraz z ETF nad badaniami podsypki i nawierzchni na podbudowie betonowej.
W tym celu dysponuje wyjątkowym parkiem urządzeń złożonym ze 150 maszyn umożliwiających wykonanie 250 różnych prób. Łącznie wykonuje się w ten sposób 4500 testów, z których połowa została opracowana w CRM. Ośrodek otrzymał certyfikat ISO 9001 oraz akredytację ISO 17025.
Bardzo aktywna jest również komórka badawczo-rozwojowa ETF. Złożonych zostało ponad 35 wniosków patentowych umożliwiających wdrożenie innowacji, które obecnie sprawdzają się
w terenie (np. nowa metoda układania torów dla linii dużych prędkości (LGV), system niskoszynowy do układania torów tramwajowych, dwustrumieniowe pociągi remontowe).

INKUBATOR

Założona przez VINCI placówka Leonard jest prawdziwym laboratorium zajmującym się przyszłością miast i infrastruktury.

Ta ambitna platforma bada scenariusze rozwoju poszczególnych dziedzin działalności VINCI.

Hasło WE ARE LEONARD oznacza pomoc pracownikom i partnerom w zrozumieniu przyszłych sposobów użytkowania i trendów kształtujących poszczególne obszary geograficzne i zmieniających naszą działalność.

Dzięki laboratorium nasi intraprzedsiębiorcy mogą badać ścieżki rozwoju, spotykać się w grupach roboczych i korzystać ze wsparcia w realizacji swoich innowacyjnych projektów łączących działalność Grupy VINCI i branżę kolejową.