Przyznawana co dwa lata Nagroda Innowacyjności VINCI przyczynia się do rozwoju potencjału twórczego Grupy poprzez docenienie konkretnych inicjatyw jej pracowników z całego świata.
W edycji 2017 mogli wziąć udział również studenci i absolwenci pragnący podzielić się swą wizją miasta przyszłości.

Podobnie jak w latach 2015 i 2013 ETF zdobył nagrodę, tym razem za dwustrumieniowy pociąg remontowy (transportujący zarówno nowy jak i stary materiał podsypkowy).

W maju po raz pierwszy odbędzie się pierwszy międzynarodowy dzień innowacyjności organizowany przez Eurovię. Wszystkie jednostki Eurovii, w tym ETF, spędzą cały dzień na wspólnej refleksji
i dyskusji na temat innowacji.