Ośrodek badawczy Eurovii w Mérignac (CRM) zajmuje powierzchnię 4000 m2, z czego 1900 m2 stanowią laboratoria. CRM pracuje wraz z ETF nad badaniami podsypki i nawierzchni na podbudowie betonowej.
W tym celu dysponuje wyjątkowym parkiem urządzeń złożonym ze 150 maszyn umożliwiających wykonanie 250 różnych prób. Łącznie wykonuje się w ten sposób 4500 testów, z których połowa została opracowana w CRM. Ośrodek otrzymał certyfikat ISO 9001 oraz akredytację ISO 17025.
Bardzo aktywna jest również komórka badawczo-rozwojowa ETF. Złożonych zostało ponad 35 wniosków patentowych umożliwiających wdrożenie innowacji, które obecnie sprawdzają się
w terenie (np. nowa metoda układania torów dla linii dużych prędkości (LGV), system niskoszynowy do układania torów tramwajowych, dwustrumieniowe pociągi remontowe).