ETF w sposób szczególny dba o to, aby jego urządzenia były jak najlepiej dostosowane do realizowanych budów i ich rozmiaru, tak aby wszystkie budowy były prowadzone zgodnie ze zobowiązaniami przedsiębiorstwa.

Urządzenia te powinny korzystać z najnowszych technologii, aby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność, stabilność i ochronę środowiska.